top of page

Forsvaret og millitæret er et område jeg dekker mye i jobben min. Det er krevende å få tilgang til en verden full av hemmeligheter, men den visuelle gevinsten desto større når jeg kommer tett på.

MILITÆRE MOTIVER
bottom of page